Yolculuklarda ve Kamplarda Davranış

Yolculuklarda ve Kamplarda Davranış

İzcilikle ilgili aktarılan bilgiler genellikle yapılacak/yapılması gereken çalışmalar ile ilgilidir.Ya kaçınılması gereken davranışlar?

Kaçınılması gerekenlerin başında konulmuş kurallara uymamak gelir

Bazı şeyler “böyle öğrenilmiştir/böyle uygulanagelmiştir” değildir.
Doğrusunun araştırılması,öğrenilmesi gerekir

İzcilikle ilgili aktarılan bilgiler genellikle yapılacak/yapılması gereken çalışmalar ile ilgilidir.
Ya kaçınılması gereken davranışlar?

Gerek kapalı alanda ve gerekse açık alanda,ne gibi davranışlarda bulunulmaması gerekir?
Kaçınılması gerek diye bildirilenlerin sebeblerini düşününüz

Neden diye düşünüp sorgulamamaktan kaçınınız

Düşünüp kaçınmak için sebeb bulamayanlar konuyla ilgili kitapları okusunlar.Bizzat yaşamış olanlara sorsunlar veya kendi başlarına birşeyler gelmesini bekleyip sebebleri öğrensinler.
Son şıkkı uygulayacak olanlar en iyi öğrenecek ve asla unutamayacak olanlar olacaklardır.Başkalarının da hep hatırlayacaklarına eminim

Kamp ateşlerinde izcilerin bazı izcilerin yaptıkları hataları anlatarak eğlendiklerine şahid olmuştum.
Anlatılanların hikaye yerine ders gibi algılanmış olduğunu umdum her zaman.

Seneler evveli Ankara’da bir kampta izciler portakalı soyup birer dilim paylaşmışlar. Bir dilim artmış ve obabaşı o dilimi “bu da kurdun kuşun hakkı” diyerek çadırların arka tarafına atmış.
Biraz sonra içlerinden birinin ateş başında olmadığını fark edince nerededir diye aranmışlar ve kurdun kuşun hakkı olan dilimi ararken bulmuşlar…

Yapılmaması gereken bir davranıştır

Eskişehir’de izciler kampa çıkıyorlar.Ekipbaşlarından biri bir bayırı tırmanırlar iken sırt üstü yuvarlanarak en geriye düşüyor.
Çantasını dengesiz ve aşırı yüklemiş.
Olaya şahid olmayanlar bile gülerek anlatırlardı

Sırt çantasını hatalı doldurmaktan kaçınılmalıdır

Bize böyle öğretildi diye bellemek lidere bağlılık değildir.
Her konuda öğretilmiş olanı bir kenara yazıp takibçisi olmak da sadakat değildir.
Kimse şüpheye kapılıp gerçeği arar olmakla yoldan çıkmış sayılmasa gerektir

Türe nedir ve töre nedir?
Türk isek Türk Dili’ne sahib çıkmamız ve gereğine uyarak kullanmamız gerekir
(Kendilerini bu ülkenin kuruluş esaslarındaki tanımı ile Türk olarak kabullenemeyenlere hitab etmeyen ifadeler kullanacağım.Hoş görmesinler,benden uzak olsunlar)

SORU
TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI

BİLGİ EDİNME BELGESİ
(Gerçek kişiler için)
Sıra numarası 2015-1823
Başvuru tarihi ve saati 28.01.2015 10:23:35
Adı ve soyadı A.Cemalettin Öztoprak
T.C. Kimlik numarası 17642288918
Unvanı izci
Görevi izci lideri
E-posta adresi cemnev@superonline.com

Mektup adresi Ataşehir,Ferhat Paşa Mah.G 11 sokak 46 PK.34888
Şehir İstanbul
Telefon numarası 0532 202 69 49
Belgegeçer numarası 0216 471 31 93
Cevaplanma biçimi E-posta
İstenilen bilgi ve belgeler :
Selâm,İzcilerin uymaları gereken on maddeden oluşmuş kurallar var.”İzci sözünün eridir.Şeref ve haysiyetini herşeyden üstün tutar” diye başlar ve “Fikir,söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür” diye on maddeyi bitirir.Ben bu kuırallar bütününü “İzci Töresi” olarak kabulleniyorum ama benden gayrısı “İzci Türesi” olarak adlandırmakta. Töre olarak mı yoksa türe diye mi adlandırılması daha Türkçe olur? Bilgi verirseniz sevineceğim… Saygılarımla

CEVABI
T.C.
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
16/02/2015

Sayı : 63434571730.10442
Konu : Töre kelimesi hk. 16/02/2015

Sayın A. Cemalettin ÖZTOPRAK
cemnev@superonline.com

İlgi: 28.01.2015 tarihli bilgi edinme belgeniz.

Kurumumuzun Genel Ağ (İnternet) sayfasında yer alan Güncel Türkçe Sözlük’te “türe”
sözü “isim Adalet”, “töre” kelimesi ise “1. isim Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet Töre anlayışları bu bilinçlilikleriyle pekişmiştir. N. Cumalı 2. Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adap.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle yazınızda belirtmiş olduğunuz “İzci Töresi” ibaresi doğrudur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN
Başkan

SORU
13.11.2014 11:42
Cemalettin Öztoprak
Selâm İzciyim,1958 senesinden beri..10 maddelik kurallar ile izciliğin esası belirtilmiş.”İzci sözünün eridir,şeref ve haysiyetini herşeyden üstün tutar” diye başlar. Bu kurallar dizisi nedense “İZCİ TÜRESİ” diye adlandırılmış.Türe kelimesinin sözlük anlamı uygun düşmüyor sanki.Ben “İZCİ TÖRESİ” olarak kabullenmekteyim.İzcinin ahlâki durumunu iyileştirmek,doğru yolu göstermek için oluşmuş kurallar. Türe hak,adalet,hukuk anlamında ve töre de gelenek,yerleşmiş kural diye bilmekteyim. Hatalı mıyım hocam ? Saygılarımla
CEVABI

19:15
Yavuz Bülent Bakiler

Yavuz Bülent Bakiler Cevabı

“Sayın Cemalettin Öztoprak,

Türe kelimesini ilk defa sizden duyuyorum. Hangi akl-ı evvelin uydurduğunu da bilmiyorum. Doğrusu, bütün milletimizin bildiği, kullandığı gibi TÖRE dir. Siz haklısınız.

sevgiyle kardeşim.

İMZA Bülent Bakiler”

Ezbercilik kaçınılması gerekenlerdendir

Söz vermek ile yemin etmek/and içmek arasındaki farklar nelerdir?
Yemin etmek ille de kaçınılması gerekenlerdendir.
“İzci sözünün eridir,şeref ve haysiyetini herşeyden üstün tutar” der İzci Töresi’nin ilk maddesi.

İzci Töresi’ni on değil de onbir madde olarak kabullenip 11.madde;
“İzci yalan söylemez”

denmesi sanırım oldukça faydalıdır

1958 senesi izci kimlik kartı

Verilen söze aykırı davranmamak,sözünden caymaktan kaçınmak gerekir

Kapalı alanda/lokal çalışmalarda;
1) Okuldaki sınıfta ve öğretmen nezaretinde değil ama,insanca bir şekilde davranmayıp söz alma sırasını takib etmemek,izci arkadaşın veya liderin konuşmasını bölmek,izci arkadaşların fikir ve tekliflerini alaycı bir dille tenkid etmek
2)Toplum içindeki faaliyetlerde şımarıkça,etrafı rahatsız edecek derecede gürültülü şekilde davranışlarda bulunmak
3)Ben/biz buradayız demek için izci olmayanların huzurlarını kaçırır şekilde davranışlarda bulunmak…

Yapılmaması,olmaması gerekenlerdendir

Bir gezi veya kampta;
1)Çalışma alanını terk ettiğinizde ortalıkta orada birilerinin birşeyler yapmış olduklarına dair izler bırakmak ve bazı yerlerde de oralarının birilerinin temizlemesine gerek kalmasına sebeb olmak
2)Kamp alanında günün her saatinde bilhassa çadırlar ve tesisler arasında koşuşturmak,aşırı davranışlarda bulunmak
3)Gezi yapılan bir yerde izci olmayanları size bakmaya zorlayacak davranışlarda bulunmak,gürültülü ve yüksek sesli konuşmalar,düdük komutları gibi uygulamalar…
Karınca gibi çalışıp çok şey yapmak ama hiç ses çıkartmamak güzel bir davranış değil midir?
4)Yenilip içilen şeylerin atıklarının atık kutuları yerine ortalığa saçılması
bir izciye yakışacak davranışlardan mıdır?

Başkalarına rahatsızlık vermek kaçınılması gerekenlerdendir

Hiç çadır iplerine takılıp düşen izci gördünüz mü? Hele de karanlıkta koşuşurken…
Neler olabileceğini düşününüz

Çadırların çevresinde aşırı hareketlilikten kaçınmak gerekir

Ateş kampların olmazsa olmazlarından…
Ateşe yakılacak odundan başka şey atmak
(Çöp imha mahâli değildir,küstürmeye gelmez.)
Tükürmek,sigara izmariti atmak,(izcilerin olduğu mekânda zaten sigara içilmez)
Oyun bâb’ından üstünden atlamak….
Ateş oyuna gelmez
Kamptaki ateşe siz hükmedin,onun size hükmetmesi durumu çok acı sonuçlar doğurabilir
(Bir sigara izmariti,söndürülüp imha edilmemiş bir kibrit çöpü veya kırık bir şişe koskoca bir ormanı yakabiliyor ise ve bu da hiç zevkli değilse ki korkunç bir olaydır,ateş yakmayı ve ateşe hâkim olmayı iyi öğrenmek gerekir.İzci küçük ateş yakar,yanında oturur.Siviller büyük ateş yakıp uzaktan seyrederler.Neron’a özenmenin hiç gereği yoktur.)

Ateşe saygısızlık kaçınılması ve yapılmaması gereken davranışlardandır

Balta kullanacaksınız,gerekecektir.Yakın çevrenizde kimse olmasın
Baltayı sadece odunları kesmek için kullanın,usulüne uygun kullanın
(Kullanmak için yanınıza alacağınız baltanın ağzının iyice keskin olması iyi kullanılabilmesi için ilk şarttır.İkinci şart ise kesilecek oduna iyi bir açı ile,baltayı doğru tutarak usulünce vurmaktır.Olmazsa olmaz şart ise baltanın asla zemine bırakılmaması,gerek kesim sırasında kütük üstünde gerekse kesim sonrası bir kütüğe çakılı şekilde tutulmasıdır.Baltayı taşa vurmanın zararları ise telafi edilemez kadar büyük olabilir)

Baltayı taşa vurmak kaçınılması gerekenlerdendir

Çadırlarda,tesislerde kullanacağınız ip bilhassa kenevir esaslı ise,foralı düğümleri tercih ediniz.
Sökmek istediğinizde kesmeniz veya fazlasiyle uğraşmanız gerekmesin,malzeme ziyanı olmasın

İsraf kaçınılması gerekenlerdendir

Yola çıkarken,bir vasıtaya binip inerken,mola verdiğinizde,hedefe vardığınızda sayım yapmayı ihmâl ediniz.Aranızdan kaybolanlar çıkar ise birbirinizi bulabilmek için büyük macera yaşarsınız.
Yaşayınca da sonu iyi de olsa kötü de olsa öğrenmiş olursunuz.Başkalarına da örnek olursunuz,hayatları boyu olayı anlatıp sizleri anarlar
Gruptan koptuğunu fark eden olduğu yerde kalmalı,arkadaşlarını aramaya uğraşmamalıdır.Yokluğu fark edildiğinde geriye dönük aramaya çıkacak olanlar kendisini muhakkak bulacaklardır.
Bir vasıtadan inilir iken geride kalmış olan olur ise gelecek ilk durakta inmeli ve kendisini arayacak olanlar da gelecek ilk durağa giderek onu bulabilmelidir
Yola çıkmazdan evvel harekât planı yapıp ne olur ise ne yapılacağını aranızda kararlaştırmanız iyi olur.

Kararsız olmak kaçınılması gerekenlerdendir

Belde bıçak ancak yaban hayatına katılınca yakışabilir.Şehir içinde,kapalı alanda kının boş durmasında mahzur yoktur.
Bıçak heryerde taşınmamalıdır.Pala benzeri bıçak hiç taşınmamalıdır.

Yabani hayvan avına çıkar gibi kampa çıkmaktan kaçınmak gerekir

Bir davranışı,uygulamayı yasaklar ile önlemeye çalışmayınız.
O konuda bilgilendirme yapınız,konuyu izah ediniz ve bilinmesini,anlaşılmasını sağlayınız.
Nedir?
Niçin?
Nasıl?
Bilinir ise yasaklara pek gerek kalmaz

Yasaklar koymak,cezalar uygulamak kaçınılması gerekenlerdendir

Su kaynaklarını mümkün olduğu kadar temiz tutmakta,temizlik için kullanılacak suyu su kaynağından uzakta kullanmakta fayda vardır.Toprak kirlenmiş suyun kısmen temizlenerek kaynağına akmasını sağlayacaktır.

(Kampta az bulaşık yıkamak ister iseniz önce tabağınızdaki yiyeceklerin hepsini yiyerek imha ediniz.Tabağınıza yiyebileceğiniz kadar yemek koymak en iyi usuldür.Yemek yaparken sıvı yağları tercih etmek hem sağlığınız için hem de bulaşığın yıkanmasında çok faydalı olabilir.Deterjan,su ve zaman tasarrufu yanında doğaya da pek zararı olmayacaktır. )

Suları kirletmekten ve israf etmekten kaçınınız

Kampa çıkarken iki çift ayakkabı alınız.Bilhassa lastik/spor ayakkabıları birer gün ara ile giyiniz.
Ayakkabıları mümkün olduğu kadar çadır içinde veya bir ağaca asarak muhafaza ediniz.

Kamp yerinde ayakkabınızı silkelemeden,içini kontrol etmeden giymekten kaçınınız

Kampta yatağın/uyku tulumunun sabah kalkışta havalandırılması için çadır dışına çıkartılmasında fayda vardır.Nemi gider,sağlıklı kalır.Kullanacağınız vakit yatmaya hazırlayınız

Yatağı/uyku tulumunu çadır içinde açık,kullanıma hazır hâlde tutmaktan kaçınmak gerekir

İzcilerin herşeyi paylaşarak ve birlikte yapmaları,herkesin becerilerine göre işin bir ucundan tutmaları faydalı ve güzel bir usuldür.

İzcileri birbirleri ile yarıştırmaktan kaçınınız

Çalışmalarda,gezilerde veya kamplarda herhangi birşey almak,odun toplamak,tuvalete gitmek,su getirmek gibi işleri en az iki izci beraber yapmalıdır.Bilhassa tuvalette biri kapı dışında olmalıdır

İzcinizin bazı işleri tek başına yapmasından kaçınınız

Bilindiği gibi,bütün insanların parmak izleri birbirinden farklıdır.
Aynı zamanda karakter ve huyları da farklar gösterir.
Bazı insanlar belirli bazı konularda aynı şeyleri hisseder,ortak davranışlarda bulunurlar.
Lider için önemli olan bu ortak noktaları hissedip,bulup o kişileri ilgili oldukları konu etrafında biraraya getirmek ve beraber çalışmalarını sağlamaktır.
Kişileri ilgi duymadıkları konulara zorla yönlendirmek,onları biraraya getirmeye uğraşmak sonuç verir gibi görünse de bu başarı sadece geçici ve yüzeysel olur.
Kişi üzerinde,geçici olan başarı görüntüsünden çok benliğinde kayıplara ve bunalımlara sebeb olur ki,bu tip kişilerin çoğaldığı toplumlar sağlıksız,bunalımlı ve başkalarına zarar verici,saldırgan bir duruma girer.
Hürriyet sınırsız olmayıp başkalarının hürriyetlerinin sınırı ile sınırlı kabul edilip kişiler hür bırakılmalı,lider sadece öğrenmek isteyenlere bildiğini aktarmalı,bilmediği konularda da bilenlere danışıp bilgi almalı veya o konunun uzmanını yardıma çağırmalıdır.
Kişinin herhangi bir yanlışı görülür ise usulünce uyarılıp zarar meydana gelmesinin önüne geçilmelidir.
Yapılması gereken herhangi bir faaliyet için gönüllü olanlar dışında kişilere ısrarda bulunmak faydalı olamaz

Aynı şeyleri aynı duygularla hissedemeyen kişilerin bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalışmaları,o şeyi yapmamalarından daha kötü netice verir.

İzcilikte gönüllülük esasını göz ardı etmekten kaçınınız

Yanınızda bulunmayan kişiler hakkında duydukları vakit üzülebilecekleri şeyler söylemeyiniz,söyletmeyiniz.
Arkadaşlarınız arasında kırgınlığa,münakaşaya sebeb olabilecek davranışlarda ve konuşmalarda bulunmayınız,bu tür ortamlardan da uzak durunuz.
İnsan bedeninde yarası en çabuk iyileşebilen organ dildir ama dilin açtığı yaranın da asla iyileşmediği asla unutulmamalıdır.
Gırtlak oniki boğumdur deyişi bir şey söyleneceği vakit önünü ardını iyice düşünmek
gerekir diye denmiştir

Dedikodudan ve arabozuculuktan kaçınınız

Karşı yönden gelene solda görünen şey karşı yöne gidene sağ yönde görünür.
Ama o şey hep kendi yerindedir.

Önyargılı davranmaktan,sizin gibi görmeyeni dışlamaktan kaçınınız

Çok mecbur kalmadıkça kendi donanımınızı kullanılmak üzre başkalarına vermeyiniz,başkalarından da birşeyler istemeyiniz.
İzci izcilerle bütündür ama kendi kendine yeterli olabilme becerisini de kazanmış olması gerekir.

Emâneti sahibinin geri istemesi durumundan kaçınınız

İzcilerin sigara ve içki içmelerine engel olunuz.
“Siz neden içiyorsunuz? diye soracak olan çıkabilir.
Eğer yanlarında içmiyor iseniz çok sevdikleri birisi bir hastalığa yakalanır ise onu çok sevdikleri için kendilerinin de o hastalığa yakalanmaları için uğraşırlar mı diye de siz sorun
Alkollü ve şekerli içeceklerin gerek insan kişiliğine gerekse bedene verebilecekleri zararları anlatmaya çalışınız.
Günlük haberlerde örnek gösterilebilecek oldukça çok konu bulabileceksiniz

Çalışmalarınızda sigara ve alkol kullanılmasından kaçınınız
Saygı görmek isteyen başta doğa olmak üzre varolan herşeye karşı saygılı olmak zorundadır.
Çevre temizliğine,bitki ve hayvanlara,kullanılan malzemelere karşı saygılı davranılmalıdır,
Konuşan bir kişiye veya aralarında konuşanlara çok mecbur kalmadıkça müdahale edilmemelidir

Saygısızca davranışlardan kaçınmak gerekir

Karşı cins ile ilişkilerin arkadaşlar arasında konuşulur olması,bilhassa paranın söz konusu olduğu sportif(sayılan) karşılaşmalar ve ilgili kuruluşlar hakkında taraftarlık,
vicdani bir konu olan din hakkında münakaşalar,siyaset konusunda taraftarlık ve
fanatiklik,dil ve ırk konusunda aşırıya kaçabilecek muhafazakârlık insanların arasında huzursuzluk ve sürtüşmelere sebeb olur.
Bazı konuların tartışılması daha iyiye yönelebilmek için şarttır ama at gözlüğü ile bakarak değil.

Konuşmaların ve görüşmelerin kavgaya ve ayrılığa sebeb olacak hâle girmesinden kaçınmak gerekir

Bütün Dünya İzcileri birdir ve kardeştir deriz.
Olması gerekendir,güzel bir anlayıştır.

Kendi ülkemiz izcilerinin özkardeşimiz olduğu gerçeğini gözardı etmekten kaçınınız

İzci Sözü İzci Töresi ile bir bütündür.
İzci Sözü verecek olan İzci Töresi’ni de hayatı boyu uygulamayı göze almış olsa gerektir.
İzci Sözü’nün ve İzci Töresi’nin öğrenilip daima uyulur olmasına çalışmak gerekir.

Ezberlenmesinden kaçınınız

SONUÇ

İnsanlar kendilerine yapılan yardımlardan , iyiliklerden ve bazı davranışlardan sevinç duyarlar,mutlu olurlar.Bazıları çevrelerindekiler için de mutluluk duyabilirler.
Fakat bu sevinç veya mutluluk geçicidir.Kısa bir zaman içinde genellikle unutulur,hatırlatılmadıkça hatırlanmaz.
Aç olanı doyurursunuz,kısa bir sürede tekrar acıkacaktır.
Çıplağı giydirirsiniz,bir süre sonra tekrar ihtiyaç duyacaktır.
Açıkta kalanı misafir edersiniz,geçici olacaktır.
Bu türden yardımlar yerine bir meslek edinmesine,iş sahibi olmasına ve kendi hayatını idâmesine yardımcı olursanız o kişinin başkalarına yardımcı olabilecek hâle gelmesi sağlanmış olur.

“Mutlu olmanın iki yolu vardır.Ya ihtiyaçlarını sınırlandıracaksın ya da imkânlarını arttıracaksın” demiş olan bilgenin bu deyişini öğretmek de büyük bir iyilik sayılır

Bu türden davranışlar çaba gerektirir,harcama gerektirir ve bazen de fedakârlıkta bulunulur.
Gerek maddi gerek manevi olsun insanların dayanışmaları,birbirlerine yardımları yapılması gerekenlerdendir .

Hemen hiç çaba ve para harcamadan,genellikle kimselerin farkına varamayacakları,hakkında konuşulmayacak fakat yaradılmış olana faydalı,yaradılmışın güven ve huzur içinde varlığını devam ettirebileceği şeyler de vardır yapılabilecek olan.

Yapılması gereken tek şey yapılmaması gereken davranışlardan kaçınılmasıdır ve bunun için de bakılan şeyi görebilmek ve düşünmek gerekir sadece

İstanbul 28 Mart 2016
A.Cemalettin Öztoprak
Oymakbaşı 65/560

Yorum GönderBir yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir