SELAHATTİN SOYSAL

SELAHATTİN SOYSAL

İzci Osman – Balcıgil
Değerli İzci Kardeşlerim,
Biliyorsunuz, Rahmetli SELAHATTİN SOYSAL Ağabeyimiz hem yeri doldurulamayacak önemde bir İzci lideri ve hem de İzcilik konularında muhteşem bir araştırmacıydı.
Çok iyi bildiği batı dillerinin yanında, alabildiğine hakim olduğu Osmanlıca’sı ona araştırmacılığında ufuklar açtı.
Değerli Soysal Ağabeyimiz’in son zamanlarında yanındaydım. Mesleğim nedeniyle olsa gerek, YAZDIĞI VE ÇEVİRDİĞİ YAZILARI “göz kulak olmam için” bana bıraktı.
Bunlardan, içinde İZCİ OCAĞININ İÇ NİZAMNAMESİ de olan bazılarını sizlerle paylaşmıştım.

Rahmetli SELAHATTİN SOYSAL Ağabeyimiz’in, Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevirdiği İZCİ OCAĞININ İÇ NİZAMNAMESİ’ni, kendisine…

İzci Osman – Balcıgil paylaştı: 8 Ağustos 2017 Salı

Paylaştığım çalışmalarından biri de EDİRNE MERİÇ İZCİ OYMAĞI ile ilgili olandı.

Rahmetli Selahattin (Soysal) Ağabey'imin devrettiklerinden…(YANILMIYORSAM, İLK KEZ YAYINLANIYOR- Yanılıyorsam lütfen…

İzci Osman – Balcıgil paylaştı: 11 Aralık 2017 Pazartesi

Ağabeyimizin özetleyerek çevirdiği bir kitap:

SELAHATTİN SOYSAL AĞABEYİMİZ'İN OSMANLICA'DAN TÜRKÇE'YE, ÖZETLEYEREK ÇEVİRDİĞİ KİTAPİZCİLİK -ALTINORDU ( GENÇ…

İzci Osman – Balcıgil paylaştı: 8 Ağustos 2017 Salı

(NOT: Öteki çalışmalarla ilgili olarak İzci Osman – Balcıgil isimli facebook sayfamın diplerinde bir tarama yapmanız gerekiyor… O.B.)
Ağabeyimizin yaptığı çalışmalardan birini daha sizlerle paylaşıyorum.
…..
Aşağıda okuyacağınız çeviri, 1923 yılında KALGAY olan SELİM SIRRI BEY’in (TARCAN) tarafından,
BAKIRKÖY İZCİLERİ’NİN AND MERASİMİ’nde verilen NUTUK’tur.
Nutuk, 27. Mayıs .1339 (1923) tarihli,
SPOR ALEMİ isimli derginin
KEŞŞAF isimli ekinde yayınlanmıştır.
Tarihimize ışık tutan bu değerli çalışmasını yayınlarken SELAHATTİN SOYSAL AĞABEYİMİZ’i bir kez daha rahmetle, saygıyla ve özlemle anıyorum…
….

BAKIRKÖY İZCİLERİ’NİN AND MERASİMİNDE,
KALGAY SELİM SIRRI BEY’İN NUTKU
İzci Çocuklar!
Ey milletin ümidi beşareti olan yavrular!
Sizlerin ruhunda mündemiç olan asaleti ırkıyeyi aleme göstermek için, vesile ihzarına amil olan izci ocağına dahil olduğunuz için sizleri tebrik ederim.
Irkımızın ahlaken ve bedenen tealisini istihdaf eden ocağımızda rehberimiz Haktır. Büyük milli şairimiz ‘’ Hakkıdır hakka tapan milletimin İstiklal ‘’ demiştir. Biliniz ki hak ancak doğrulukla kaimdir.
İzcinin birinci vazifesi doğruluktur.
Doğrunun ise yardımcısı Allah’tır.
Hakiki İzci’de aranan meziyetleri nefsinizde cem etmeğe çalışınız. Yalan söylemez, kanuna muti, hayrı sever, arkadaşlarını kardeş bilir , dindar, milliyetperver, şen ve afiyetli olunuz.
Bazı kimseler iİciliği askerlik, bizim işimizi taklitçilik zannediyorlar. Bunda yanılıyorlar.
Herkese ilan ediniz ki İzciliğin gayesi askerlik gayesinin fevkindedir. Asker icabında vatanın düşmanlarına topla ve tüfekle karşı kor. Halbuki İzci göze gözükmeyen düşmanlarla mücadeleye hazırlanır.
Biz İzci yavruları asker değil, adam yapmağa çalışıyoruz.
Teşkilatımız filhakika askeri teşkilata benzer. Fakat askerliği oyuncak haline getirecek bir zihniyet bizden çok uzaktır. Avrupa’da ‘’Rejimanı uskular‘’ın tecrübesi, bundan 120 sene evvel yapılmış ve hasıl olan menfi neticeler üzerine , lağv edilmiştir.
Biz çocukların ileride asker olacaklarını düşünerek, askerde aranan evsafı onlara şimdiden vermek istiyoruz.
İşimiz ordunun işini kolaylaştırmaktan ibarettir.
Türk İzcileri,
Yaralı vatan sizden pek çok hizmet bekliyor. Yükümüz çok ağırdır. Harbi umumi ve daha evvelki muharebelerin en güzide en tuvana efradı milleti içimizden alıp götürdü. Kalan boşlukları ancak namuskar, faziletli, haluk, müteşebbis, sebatkar, bir gençlik doldurabilir.
Kıymetli Türk Ordusu bize istiklal kazandırdı. Siz ise vatana istikbal kazandıracaksınız. Ona göre gözlerinizi açınız. Türkün ne kabiliyetli, ne azimkar , ne yılmaz ve bilhassa ne medeni olduğunu cihana gösteriniz.
Yaşasın Türkiye, yaşasın Türklük!

Yorum GönderBir yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir