İzcilik

İzciliğin Tanımı

İzci; Kelime anlamı olarak TDK’ya göre 2’ye ayrılır.

 1. İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf.
 2. Dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek, ruhça ve bedence güçlendirilmek için kamplarda ve okullarda eğitilen genç.

İzcilik; uluslararası ve gönüllülük esaslı, din, dil, ırk, cinsiyet ve milliyet ayrımı olmaksızın herkese açık, özel donanım ve giysilerle yapılan eğitimsel bir gençlik hareketidir.

İzci Andı (18 Yaş Üstü)

Tanrı’ya, İnsanlığa ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik Töresi’ne uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.

İZCİ SÖZÜ (18 Yaş Altı)

Tanrı’ya, İnsanlığa ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik Töresi’ne uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma söz veririm.

İzcilik Töresi

 1. İzci; sözünün eridir, şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.
 2. İzci; yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
 3. İzci; başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
 4. İzci; herkesin arkadaşı ve izcilerin kardeşidir.
 5. İzci; herkese karşı naziktir.
 6. İzci; bitki ve hayvanları sever ve korur.
 7. İzci; büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
 8. İzci; cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
 9. İzci; tutumludur.
 10. İzci; fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.
  İZCİ YALAN SÖYLEMEZ!