İzcilik Nedir?

İZCİLİK

Uluslararası ve gönüllülük esaslı, din, dil, ırk, cinsiyet ve milliyet ayrımı olmaksızın herkese açık, özel donanım ve giysilerle yapılan eğitimsel bir gençlik hareketidir.

İzcilik, çocuk ve gençleri, ruhsal, zihinsel, bedensel ve ahlaki açıdan geliştirmeyi hedef almış, kendine güvenen, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler yetiştiren programlı bir faaliyettir.

İzcilik, doğayı korumayı ve geliştirmeyi, tüm dünyada barışı ve huzuru sağlamayı kendine ilke edinmiş sosyal bir harekettir.

 • Okul ile aile eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurur.
 • Çocuk ve gencin karakterini geliştirmek suretiyle, örgün eğitimden kalan boşluğu doldurur.
 • Eğitici özelliği olan bir çalışmadır.
 • Bireyi “İyi İnsan, İyi Vatandaş” olarak yetiştirmeye çalışır.

İZCİLİK ÇALIŞMALARI NE KAZANDIRIR?

 • İzcilik bir grup çalışmasıdır. Çocuk ve genç en zor koşullarda dahi yaşamını sürdürür.
 • Kendisine ve içinde yaşadığı topluma yararlı alışkanlıklar kazanmayı öğrenir.
 • Kişiliğinin gelişmesini sağlar.
 • Arkadaşlık ilişkilerinde ortak yaşamayı öğrenir.
 • Yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlar.

 

İZCİLİĞİN AMACI NEDİR?

İzcilik çalışmaları çocuk ve gencin bir bütün olarak bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. O halde izcilik çalışmalarının amacı etkinliklere katılan çocuk ve gencin;

 • Yurduna ve milletine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu,
 • İyi karakterli, toplum içinde yapıcı ruha sahip,
 • Kanun, nizam, talimat ve emirlere uygun saygılı, disiplinli,
 • Düzenli, toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden,
 • Kendisi için gerekli el becerilerine sahip,
 • Kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen,
 • Doğa ve kültür eserlerini seven ve koruyan bir yurttaş olarak yetiştirmektedir.