İZCİLER/LİDERLER İÇİN “MESEL”

İZCİLER/LİDERLER İÇİN “MESEL”

İstiklâl Marşımız okunur iken herkesin bayrağa bakar durumda ve esas duruşta olması
Başında şapka olanların selâmı şapka siperliğine elin teması ile,şapka taşımayanların dirsekten vermeleri
Türk Bayrağı’nın üzerine asla başka bir şey konulmaması
Türk Bayrağı’nın masanın/kürsünün sağ arka tarafında durmasına dikkat..
Kullanılan kelimelerin/deyimlerin ve tanımlamaların esaslarının araştırılarak hatalı kullanımlardan kaçınılması
Teslim etmek ile devretmenin arasındaki anlam farkının araştırılıp öğrenilmesi ve bayrağın teslim edilmesinin mi yoksa koruma görevinin devrinin mi daha uygun olacağının bilinmesi
Gerek kamp yerinde gerekse kapalı salonda anakapıda bir yardımcı lider veya iki tecrübeli izcinin nöbette olması,misafiri kapıda ağırlayıp kontrollü girişi sağlaması,izcilerin de toplantı alanı/kamp yeri haricine çıkışlarını kontrol etmesi
Bir sebeb ile çalışma alanından ayrılmak zorunda kalacak izcinin yanında muhakkak başka bir izcinin de bulunması ve asla tek başına biryere gitmemesi
Bilhassa küçük izcilerin serbest zamanlarında yanlarında bir yardımcı liderin veya sorumlu bir tecrübeli izcinin bulunması ve serbest zamandaki harekât alanının tespit edilmiş olması
Ortaya konulmuş bir konu hakkında düşünülmesi,allâmenin veya otoritenin aktardığı/dayattığı şeylerin konu ile ilgili kişilerce düşünülür olması,yanlışlık/hata hissedilir ise doğrunun/gerçeğin araştırılır olması…
Eğer usül değişikliği olmamış ise fular takma törenlerinde aday izciler İzci Sözü verirler iken orada bulunan bütün izciler büyük selâm ile katılırlar ve İzci Sözü’nü tekrarlarlar ama bu tekrar esnasında sesleri aday izcilerin seslerini bastıracak seviyede olmaz
Üniformalarda il armasını sol omuz dikişinden 2 cm.alta dikmekte fayda vardır
İzcilerin ve bilhassa liderlerin gerek izciliğe gerekse TİB’ye zarar verebilecek davranışlardan kaçınmalarında büyük fayda vardır.Hem sivil hayatta hem de izci üniforması altında…
Yakacağınız ateşin ihtiyacınızı karşılayacak büyüklükte olmasına dikkat etmekte fayda vardır
Kamplarda sıvı yağ kullanımı tercih edilir ise(zeytinyağı tercihi en iyisidir) hem yemekler daha sağlıklı olur hem de bulaşık işi kolaylaşır,su israfı olmaz
İzcilerinizi tasarrufa teşvik ediniz.Bazı ihtiyaçlarını kendi birikimleri ile karşılasınlar ki hem iyi kullansınlar hem de aldıkları kalıcı olsun
Çalışmalarda kullanılacak flamaların veya misafir yabancı var ise onların bayraklarının Türk Bayrağı’ndan daha büyük ebatta olmamasına dikkat edilmesinde fayda vardır
Mücbir sebeb yok ise;
Davet edilinmeyen yere gitmek veya davet edilinmiş ise gitmemek,
bir davete davet edilinmemiş misafiri beraber götürmek hoş sayılmaz
Kaçınılması gerekenlerdendir
Dedikodudan ve dedikodu yapılan yerden uzak durmakta fayda vardır.Şüpheye düştüğünüz konuda ilgili kişi ile doğrudan görüşmekte fayda vardır.
Konuşmalarınızda başkalarının isimlerini kullanmamakta büyük fayda vardır.
İzci Töresi’nin son maddesi olarak “İzci yalan söylemez” deyişini kullanmakta herkes için fayda vardır
İzcilerin fularlarını takmak liderlerine yakışır.Törene katılmış kişiler kim olurlar ise olsunlar fular ikram malzemesi değildir

İzcilik evrenseldir..İzcilik eğitiminin asıl amacı gençlerin iyi insan olabilmeleridir..
İzci Töremiz “izci herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir” der.Töremize uyar olabilmek için de “bizim teşkilatımız” dan olsun veya olmasın,izci veya “sivil” olsun herkese karşı saygılı olma gereği vardır,”iyi insan” olabilmenin olmazsa olmaz şartlarındandır..Makam/rütbe/yaş farkı gözetilmeksizin herkese/her yaradılmışa saygı ile yaklaşmak/saygılı davranmak bir izcinin kendisine olan saygısının belirtisi olacaktır.Kendisine saygısı olmayan kişi durumuna düşmekten kaçınılmasında büyük fayda vardır
İzcilerin gerek ayakta duruş gerekse oturuş şekillerine dikkat edilmesinde ve gerekir ise uyarılmalarında fayda vardır.
Ayakların yamuk basması/tutulması,eğik veya kambur oturulması/durulması düzeltilmesi gereken davranışlardandır
Lens kullanan izcinin ateşe fazla yaklaşmamasında fayda vardır
İzcilerin önyargılı olmamalarında,sabit fikirli olmamalarında,yalan söyleyenlerden,kibirli ve küstah davranışlar gösteren saygısız kişilerden uzak durmalarında fayda vardır
İzcilerin bir mekândan çıkışlarında/terk etmelerinde sıranın başındaki izcinin çıkış kapısını son izci çıkıncaya kadar açık tutmasında fayda vardır
İzcilerin kimselere aşağılacı/üzücü lâkaplar ile seslenmemelerinde/anmamalarında fayda vardır
Hiçbir şeyin hiç kimseye zorunlu durum yok ise atılarak verilmemesinde fayda vardır

Yorum GönderBir yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir