Hakkımızda BOĞAZİÇİ İZCİLER DERNEĞİ (BİBDER)

Kuruluş

Sırtında çantası, elinde çadırı ile “o dağ senin, bu köy benim” diyerek gezecek, yurdunu tanıyacak, köylünün dertleri ile ilgilenecek, sıkıntılarını öğrenecek, onlara çeşitli konularda projeler sunacak, hizmet götürecek, gelecekte devletin üst kademelerinde görev aldığında ülke gerçeklerinden haberdar olacak bir gençlik yetiştirmemiz izcilik yolu ile mümkündür. İşte bu doğrular ile Aralık 2014’de yola 16 kurucu üyemiz ile çıktık. Kurulduğumuz günden itibaren birçok çocuğumuzun ve gencimizin gelişimine izcilik faaliyetlerimizle katkı sağladık ve her geçen gün daha da büyüyerek küçük ama doğru adımlarla ilerliyoruz.

Amacımız; öz güvene sahip, araştıran, ilgi duyan, gören, hedef belirleyen, bilgi, beceri ile donatılmış, örf ve adetlerine sahip çıkan yenilikçi gelişmeci; ATATÜRK’ün ön gördüğü “Muasır Medeniyetler Seviyesi”ne ülkemizin bir an önce yükselmesi için mücadele edecek gençlerimize mentör olmaktır. Amacımız izciliğe hizmet etmektir.

Misyonumuz

İzci Sözü ve İzci Töresi’ne bağlı kalarak oluşturulan sistem doğrultusunda genç insanların eğitimine katkıda bulunmak, bireylerin kendine özgü yapısı ile daha iyi bir toplum oluşturmak ve toplumda yapıcı bir rol almaktır.

Bu görevi gerçekleştirmek için;

  • Bireyleri okul dışı bir eğitimle sosyal gelişim sürecine dahil etmek,
  • Bireylerin, kendine güvenen, girişimci, sorumlu ve idealist olmasını sağlayarak kendi çevrelerinde farkındalık yaratan yöntemler kullanmalarına olanak vermek,
  • İzci Sözü ve İzci Töresi’nde belirtilen manevi, sosyal ve kişisel öğelere odaklı bir sistem kurmalarına yardımcı olmak istiyoruz.

Vizyonumuz

Küresel gelişim sürecinde, daha iyi bir ortam yaratmak adına, kayda değer katkı sağlamaktır.

21. Yüzyılda, Türkiye İzcileri’ni itibar sahibi, değerleri tamamen belirginleşen eğitimsel bir yükseliş içinde görüyoruz. Birlikte çalışabileceğimiz ve eğitici rolü üstlenmeye hevesli yetişkinlerce desteklenen genç insanları da, içlerinde ki gücün farkına varmaları için bu yükselişe dahil etmek ve belirlediğimiz misyona ulaşmak arzusundayız.

İzciliğin, güçlü, yenilikçi bir hareket olmasının yanı sıra, yeterli düzeyde kaynağa, sade bir yapıya, demokratik bir işleyişe ve her düzeyde etkili bir organizasyona, güçlü bir sosyal iletişim ağına sahip olduğunun bilincindeyiz.